Správa a údržba bytového a nebytového fondu

 • Zajištění komplexní správy bytového a nebytového fondu
 • Zpracování nových nájemních smluv k bytovým a nebytovým prostorům
 • Vyhotovení evidenčních listů a jejich pravidelná aktualizace
 • Zpracování pravidelných měsíčních plateb a jejich navedení přes inkasní středisko (SIPO)
 • Evidence plateb měsíčních nájmů a záloh na služby spojené s užíváním bytu
 • Stanovení výše záloh na služby, včetně ročního rozúčtování nákladů na jednotlivé byty
 • Asistence u vyřizování žalob při vymáhání dlužných částek u soudu
 • Zajištění znaleckých posudků
 • Zajištění plnění všech povinností vlastníka, daných právními, bezpečtnostními, hygienickými a požárními předpisy v určených termínech (bytové vodoměry, hydranty, plyn atd.)
 • Revize vyhrazených technických zařízení, včetně odstraňování jejich závad
 • Spolupráce při uzavírání smluv s dodavateli služeb (ČEZ a.s., DALKIA Česká republika a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
 • Vedení účetní evidence

Vytisknout E-mail

KDE NÁS NAJDETE?

Spolupráce mezi společnostmi

AB REAL SERVIS s.r.o. ve spolupráci se společností
AB SPRÁVA NEMOVITOSTÍ s.r.o.
a  AB SPRÁVA REALIT s.r.o. 
nabízí k nájmu  bytové a nebytové prostory převážně na území Ostrava Jih.